Familiebedrijven

Familiebedrijven kennen een geheel eigen dynamiek. Zeker familiebedrijven die van generatie op generatie worden doorgegeven verdienen een andere benadering. Er moet oog zijn voor de waarden en normen die binnen de familie spelen en voor de familerelaties. Als hier geen aandacht aan wordt besteed schuilt immers altijd het gevaar voor escalatie met het risico dat het bedrijf in de problemen komt of dat een familie uit elkaar valt. Een familiebedrijf waar zaken goed zijn geregeld en afspraken notarieel worden vastgelegd is over het algemeen niet alleen succesvoller, maar ook beter bestand tegen zwaar weer en familieleden die een eigen pad bewandelen. Goede afspraken zijn dan ook belangrijker dan ooit.

Wij maken graag kennis met uw familiebedrijf en de betrokken familieleden en kunnen u helpen met:

  • het vaststellen van een familiestatuut of een aandeelhoudersovereenkomst;
  • het bespreken van de toekomstplannen voor het bedrijf en de gevolgen daarvan;
  • het plannen en uitvoeren van de bedrijfsoverdracht (estate planning);
  • het bespreken en opstellen van familierechtakten (huwelijksvoorwaarden en testamenten).