Werkwijze

Onze werkwijze

Wij investeren in een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. Dat heeft ertoe geleid dat wij een grote kring vaste cliënten hebben die op ons juridische kwaliteit en ons vermogen om deadlines te halen kunnen vertrouwen. Wij kunnen snel schakelen en versnellen als dat nodig is en zorgen ervoor dat onze vaste cliënten rechtstreeks contact hebben met de juiste deskundige jurist of medewerker.

Om op een veilige wijze te kunnen communiceren werken wij met een klantenportaal. Middels dat portaal delen wij brieven, akten en financiële stukken met u. Uw eigen klantenportaal blijft altijd voor u beschikbaar zodat u alle stukken van alle zaken die u met ons kantoor heeft gedaan, bij elkaar heeft en kunt blijven inzien.

Uitleg klantenportaal

Inlog klantenportaal

De werkzaamheden

Om tot het beste resultaat te komen bespreken wij eerst met u welk resultaat u wenst te bereiken. Daarbij zijn de zakelijke aspecten belangrijk, maar ook uw persoonlijke omstandigheden. Indien mogelijk overleggen wij met uw accountant om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens kunnen we met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om uw doel te bereiken en wat de voor- en nadelen van elke keuze zijn. Uiteraard zijn de fiscale gevolgen van de verschillende mogelijkheden belangrijk. Daarom betrekken wij graag de expertise van uw fiscalist bij ons advies of vragen we een advies van de fiscaal deskundigen met wie wij samenwerken.

Onze tarieven

Wij werken niet met tarieven die laag lijken maar achteraf hoger uitvallen omdat er per standaardhandeling een extra bedrag wordt berekend. Als we van tevoren een vast tarief kunnen afgeven, zullen we dat doen. Daarbij vermelden we welke handelingen in het tarief zijn begrepen en welke niet.

Formulieren

Bij de meeste opdrachten hebben wij extra informatie van u nodig. Wij vragen u daarom enkele formulieren in te vullen. De formulieren zullen we met u delen in uw klantenportaal, maar u kunt ze ook vinden onder de knoppen op deze pagina.

Privacy en algemene voorwaarden

Alle informatie die u aan ons verstrekt zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zie ook onze privacyverklaring.

Verder zijn op onze dienstverlening de algemene voorwaarden van toepassing.